Bestuur & commissies

VERENIGINGBESTUUR EN TAKEN: 

Hoofdbestuur

Simone Drenth
- Lid van de Technische commissie
- Wedstrijdsecretariaat, indelen van de wedstrijden

Marco van Woerkom - Voorzitter
- Contactpersoon regiovergaderingen
- Voorzitten bestuursvergaderingen

Sandy Way - Penningmeester
- Behandeling van de financiële zaken en de boekhouding
- Zorg voor de verzekeringen

Helen Smith - Ledenadministratie
- Verzorgt de ledenadministratie en de privacywetgeving,
- Beheert Sportlink

Corinna van Beek - Allerhande zaken 
- Afhandeling van de mail 
- Oranje infoblad jaarlijks vernieuwen 
- Contactpersoon met Stichting Dorpshuis en sponsorcommissie

Het bestuur vergadert één keer per maand (m.u.v. de zomerperiode).

TECHNISCHE COMMISSIE


De T.C. bestaat uit het bestuurslid T.C., de hoofdtrainer, de jeugdtrainer en een afgevaardigde uit de teams.
Simone Drenth en Laura Rendering vormen samende TC.

De T.C. verzorgt de teamindelingen van de senioren en A-jeugd en bespreekt de teamindeling van de jeugdteams.
De T.C. stelt de trainingstijden vast en heeft overleg met de trainers en coaches. Twee tot vier keer per jaar vindt er een overleg plaats.

JEUGDCOMMISSIE (jchugogirls@gmail.com)

Het Jeugdbestuur bestaat uit:

Ellen Sneekes, Linda Vlaar – Borst, Demi van Langen, Remy Gieling en Jaap Hesp.

Taken van het Jeugdbestuur zijn:

 • Onderhouden contacten met teams, coaches en trainers.
 • Trainingsschema maken
 • Teamindeling Jeugd maken
 • Beheren gelden van de JC.
 • Financieel verslag en begroting opstellen. 
 • Verzorgen activiteiten samen met vrijwilligers en JC voetbal. Zoals: koffiekaartenactie, plantenactie, kermistoenooi met penaltybokaal, ouder/kind toernooi, Sinterklaas voor de f-jeugd enz.
 • Email en app behandelen, bedankjes regelen voor coaches, trainers enz.
 • Kaartjes versturen voor de leden bij ziekte, trouw, rouw enz.
 • Kopij voor ‘t Contact verzorgen, verzorgen van de tassen van de teams en coaches,
 • Regelen van de handbalster v/d maand, kampioenschap bijhouden.
 • Uitgiften jassen trainers en coaches, bijhouden sleutels.
 
De JC vergadert 1x keer in de maand. Twee keer per jaar is er een coachen- en trainersoverleg.
Als het JC-HB vergadert dan komt er iemand van onze JC voor inbreng, vragen enz.
De JC van Hugo Girls en JC van Hugo Boys nemen ook een aantal keer contact met elkaar op om
samen activiteiten te organiseren.
 

Mailadres Jeugdcommissie Hugo Girls: jchugogirls@gmail.com

Het contactadres van de JC is Hasselaarsweg 15

HET CONTACT


Devi Bakkum verzamelt de kopij voor de Hugo Girls rubriek in het “Contact”. De kopij moet worden gemaild naar hugogirlscopy@hotmail.com.
De kopij dient te worden ingeleverd UITERLIJK de 13de van de maand. Ze heeft het recht stukken in te korten en te corrigeren.
Bedenk bij het schrijven van stukjes dat de artikeltjes in het “Contact” het visitekaartje van Hugo Girls zijn.

WEBSITE + FACEBOOK

Corinna van Beek verzamelt kopij en maakt aanpassingen voor de website en facebook. Als je wat leuks hebt voor de website of FB dan kun je het mailen naar: info@hugogirls.nl

INFOBLAD


Corinna van Beek verwerkt tekstwijzigingen en benadert de sponsoren. Pé Molenaar verzorgt de opmaak en maakt het gereed voor de drukker.

SCHEIDSRECHTERS

Bondsscheidsrechter (zaal):    Vacature

Bondsscheidsrechter (veld):       Ellen Dekker (Con Zelo)

Verenigingsscheidsrechters:      Nel Borst                                  ZR932KA

                                                   Monique Beemsterboer            ZV470NW

                                                   Kitty van Berkel                        ZV270YT

                                                   Anja Hooiveld van Berkel          BB497RF

                                                   Iris Borst                                   ZX311XY

                                                   Rene Buter                                ZY794PC

                                                   Remco van der Laan                  ZS684V8

                                                   vacature

                                                   vacature

Zoals je kunt zien hebben we nog steeds meerdere vacatures. Met 7 scheidsrechters beschikbaar zitten we nog steeds krap en kan het voorkomen dat er geen van bovengenoemde scheidsrechters kan fluiten. Dit is afgelopen jaar enkele keren voorgekomen.

Daarom kan het ook aankomend seizoen weer voorkomen dat er een beroep op de spelende leden gedaan wordt.

Last but not least zijn we hard op zoek naar een bondsscheidsechter voor in de zaal.
Weet je iemand die interesse heeft om namens Hugo Girls voor de bond wil fluiten?
Neem contact op met mij of één van de scheidsrechters hierboven.

Rob Plak 06-24524960

SPONSORCOMMISSIE

Dit seizoen bestaat de sponsorcommissie uit 4 leden: Isa Zuurbier, John Peters, Rob Doodeman en Janine Bakker.

Giel Borst heeft besloten na vele jaren te stoppen met de sponsorcommissie.

We blijven dan nog met 4 man over. Het zou mooi zijn als 1 of 2 mensen bereid zijn ons te helpen!!

Neem gerust contact op met één van ons, ook als je denkt te weten wie dit graag zou willen doen.

 

Wat doen we zoal??

We zorgen ervoor dat er langs de velden prachtige borden hangen van onze sponsors en dat alle teams in een mooi tenue spelen met daarop ook de naam van vele bedrijven die Hugo Girls en Boys een warm hart toedragen.

Daarnaast organiseren we nog tal van activiteiten die er voor zorgen dat de clubs het financieel kunnen dragen. Een paar voorbeelden:

·         Loterijen tijdens de kermis en nieuwjaarsreceptie

·         Oliebollenactie op oudejaarsdag

·         Speculaaspoppenactie met Sinterklaas

·         Noordender wandeling, een week voor Pasen.

·         Schubactie in het voorjaar

 

Al met al zitten we niet stil en kunnen we dus wel wat hulp gebruiken.

 

We hopen dit jaar weer op een mooi seizoen voor iedereen.

Veel sportplezier gewenst namens de Sponsorcommissie.